Nordplus - Ogres tehnikums

Nordplus projekti

Nordplus izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis. Programmā uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

NORDPLUS Kopš 2016. gada 1.septembra Ogres tehnikums sadarbībā ar Igaunijas un Somijas profesionālajām izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām īsteno Nordplus programma projektu “Meža mašīnu operatoru izglītības programmas pilnveidošana saskaņā ar darba tirgus vajadzībām” Nr. NPHZ-2016/10051. Projekta sadarbības partneri: Luua ... Lasīt tālāk