KPFI - Ogres tehnikums

KPFI projekti

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma.

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).

Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus 2011. gada 10. janvārī Ogres Valsts tehnikums noslēdza līgumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta īstenošanu Nr. KPFI – 5/12. Projekta „Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un... Lasīt tālāk
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās Ogres Valsts tehnikums (10.01.2011.) noslēdzis līgumu Nr. KPFI-5/39 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA ,, Vides investīciju fonds’’ par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās’’ īstenošanu, ko finansē Klimata pārmaiņu finanš... Lasīt tālāk