Erasmus + - Ogres tehnikums

ERASMUS+ projekti

"Erasmus+" ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā. Tā vairāk nekā 4 miljoniem eiropiešu pavērs iespēju studēt, mācīties un iegūt pieredzi ārzemēs. "Erasmus+" sekmē izaugsmes, nodarbinātības, sociālās vienlīdzības un iekļautības stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanu, kā arī stratēģiskās sistēmas "Izglītība un apmācība 2020" mērķu sasniegšanu.


Digitaly Signed Credentials and Open Badges in VET and HE (DISCOVET) Nr. 2020-1-HU01-KA202-078793 Nosaukums: Digitaly Signed Credentials and Open Badges in VET and HE (DISCOVET) Nr. 2020-1-HU01-KA202-078793 Projekta apraksts: projektā ”DISCOVET” plānots risināt digitāli parakstītu apliecinājumu un sertifikātu jautājumu. Aizvien vairāk pieaug atvērtā satura un atvērto tiešsaistes kursu piedāvājums, kas ļauj cilvēkiem vienkāršāk... Lasīt tālāk
INT-WBL Nosaukums: Veicinot starptautiskās darba vidē balstītas mācības (INT-WBL) Nr. 2020-1-LV01-KA116-077248 Projekta apraksts: Latvijā (un arī visā Eiropā) aizvien vairāk trūkst kvalificēta darba spēka. Visvairāk darba spēka trūkumu izjūt nozares ar augstu vidējās kvalifikācijas darbavietu īpatsvaru (būvniecība, apstrādes rūpniecība, ... Lasīt tālāk
VISUAL PATH Nosaukums: Visualising Skills and Learning Paths and supporting acknowledgment of competences (Visual paths) Nr. 2019-1-DE02-KA202-006504 Projekta apraksts: projekts ”Visual paths” plāno izveidot novatorisku tiešsaistes vidi un lietojumprogrammu, kas atbalsta mācīšanos, prasmju vērtēšanas sistēmas izveidi, apkopojot pierādījumus par mācību ... Lasīt tālāk
Learn for life – dare for more Nosaukums “Learn for life – dare for more” Nr. 2020-1-BG01-KA229-079217_4 Projekta apraksts “Learn for life – dare for more” ir stratēģiskās partnerības projekts par labās prakses un pieredzes apmaiņu starp skolām. Tas ir turpinājums projektam “Choose your future”, kurš tika īstenots laika periodā 2014.-2016. gadam. Projekts ... Lasīt tālāk
DigiCOM Nosaukums: “Digital Communication and innovative teaching methods in adult education”, Nr.  2019-1-LV01-KA104-060225 Projekta apraksts: 2017.gada aprīlī OT tika izveidots Pieaugušo izglītības centrs (PIC) pieaugušo izglītības nodrošināšanai, kura funkcijās ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana un izglītības piedāvā... Lasīt tālāk
Young Entrepreneurs Sustaining the Earth Nosaukums: “Young Entrepreneurs Sustaining the Earth” (YES: The Earth,) Nr.  2019-1-LV01-KA229-060362_1 Projekta apraksts: YES: The Earth ir projekts, kas paredzēts sadarbībai inovāciju jomā un labas prakses apmaiņai starp skolām. Projekts aptver uzņēmējdarbības mācīšanās tēmas - uzņēmējdarbības izglītība, vide un klimata pā... Lasīt tālāk
VIRZOTIES UZ IZCILĪBU Nosaukums: “Virzoties uz izcilību”, Nr.  2019-1-LV01-KA116-060256 Projekta apraksts: Ogres tehnikuma audzēkņiem ir iespēja īstenot darba vidē balstītas mācības ārvalstu partneru sadarbības uzņēmumos. Projekts paredz mobilitāti arī pavadošajām personām, kuras dosies līdzi audzēkņiem un nodrošinās atbalstu mobilitātes laikā. ... Lasīt tālāk
PROCAT Nosaukums ”Promoting Catering”, Nr. 2018-1-LV01-KA229-046960 Projekta apraksts: Izglītības jomā viena no problēmām ir audzēkņu izstāšanās no tehnikuma, īpaši no ēdināšanas pakalpojumu programmas. Iemesli ir dažādi: darba gaitu uzsākšana, motivācijas trūkums, finansiālas grūtības, problēmas ģimenē vai personiskajā dzīvē. ... Lasīt tālāk
PEACEMAKER “PEACEMAKER” Nosaukums ”PEACE & HUMAN RIGHTS & DIVERSITY & TOLERANCE”, Nr. 2018-1-IT02-KA229-048562_4 Projekta apraksts: Projekta mērķis ir attīstīt plašāku skatījumu uz mūsdienu pasaules problēmām. Mūsdienās informācija ir brīvi pieejama ikvienam, sabiedrība patstāvīgi tiek informēta par dažādiem ... Lasīt tālāk
IZGLĪTĪBAS CEĻŠ EIROPĀ Nosaukums: “Izglītības ceļš Eiropā”, Nr. Nr. 2018-1-LV01-KA116-046857 Projekta apraksts: Ogres tehnikuma audzēkņiem ir iespēja doties praksē ārzemju uzņēmumos, paplašinot savu redzesloku un iegūstot nenovērtējamu pieredzi multikulturālā vidē. Arī tehnikuma pedagogiem un darbiniekiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas ... Lasīt tālāk
INNOWATE Nosaukums: “Lietpratības paaugstināšana pieaugušo izglītotājiem Ogres tehnikumā”, Nr. 2018-1-LV01-KA104-046911 Projekta apraksts: Ogres tehnikums 2019. gadā realizē arī īpaši pieaugušo izglītībai paredzētu projektu – “Lietpratības paaugstināšana pieaugušo izglītotājiem Ogres tehnikumā” (angliskais akronīms – “... Lasīt tālāk
SCHOOLS GO DIGITAL Nosaukums: "SCHOOLS GO DIGITAL – MOBILE ASSESSMENT TOOLS FOR STUDENTS", Nr. 2018-1-IT02-KA229-047958_4 Projekta apraksts: Projekts veltīts digitālo ierīču, tajā skaitā mobilo telefonu, izmantošanai mācību procesā. Skolotāji un audzēkņi mācību stundās mobilo telefonu var izmantot, piemēram, lai pildītu pārbaudes darbus, anketas, video ... Lasīt tālāk
EUROPEAN UTILITY ARBORIST Nosaukums: “European Utility Arborist”, Nr. 2018-1-UK01-KA202-048110 Projekta apraksts: Ogres tehnikums sadarbībā ar ABA International, kas ir arboristu un motorzāģu vadītāju sertifikācijas organizācija Eiropā, un citiem partneriem no Eiropas Savienības dalībvalstīm realizē Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “European ... Lasīt tālāk
ERASMUS+ ILP4WBL Nosaukums:Individual Approach and Individual Learning Plan in WBL: Training for WBL Tutors (ILP4WBL) No: 2018-1-LV01-KA202-047004 –P3 Projekta īstenošanas periods: 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts Projekta apraksts: Šobrīd palielinās to uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas iesaistās DVB mācībās, līdz... Lasīt tālāk

Arhīvs