Nodarbinātības valsts aģentūras programmas - Ogres tehnikums

Nodarbinātības valsts aģentūras programmas

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru
PIKC Ogres tehnikums īsteno šādas izglītības programmas:

Nr.p.k.

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas veids

Programmas stundu skaits

1.

“TR3” kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

Neformālās izglītības programma

62 st.

2.

“TR3” (ar 1.pal.) kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

Neformālās izglītības programma

77 st.

3.

Valsts valoda abilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

Neformālās izglītības programma

150 st.

4.

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

Neformālās izglītības programma

150 st.

5.

”Būvdarbi”,

profesionālā kvalifikācija namdaris

Profesionālās tālākizglītības programma

960 st.

6.

“Datorsistēmas”, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis

Profesionālā tālākizglītības programma

960 st.

7.

“Kokizstrādājumu izgatavošana”, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks

Profesionālā tālākizglītības programma

960 st.

 

 


ATBALSTS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Ārpus formālās izglītības sistēmā iegūtā profesionālā kompetence ir zināšanas, prasmes un pieredze kādā no profesijām, ko esi apguvis dzīves laikā praktiskā darbā.
Ja tev ir šādas zināšana, izmanto iespēju kārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Sīkāka informācija.