ESF projektu arhīvs - Ogres tehnikums

ESF projektu arhīvs

SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA   Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums (aktualizēts 31.01.2014.) Mācību rezultāti maijā     Arhīvs   2014. gada 27. novembrī norisinājās Rīgas reģiona reģionālais seminārs par ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu. Ar sniegto informāciju ... Lasīt tālāk
IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA Ar mērķi veicināt audzēkņu izaugsmi, nodrošināt jaunu un interesantu profesionālo prasmju apguvi 2010.gada 1.jūlijā uzsākām realizēt ESF projektu aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” -„Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju ... Lasīt tālāk
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, PAMATPRASMJU UN KOMPETENČU APGUVE IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS KARJERAS TURPINĀŠANAI Ogres tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru jau no 2010.gada oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.   &... Lasīt tālāk
PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SITĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS Projekta 5. posms: 2011. gada septembris – 2011. gada decembris Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sist... Lasīt tālāk