Strādājam un mācāmies attālināti - Ogres tehnikums

Strādājam un mācāmies attālināti

Jau veselu mēnesi, kopš 13. marta strādājam un mācāmies citādāk kā ierasts. Pirmais šoks sen kā beidzies, arī pirmie eksperimenti izvērtēti, mācību procesa īstenošanai atrasti veiksmīgi savstarpējās komunikācijas veidi un platformas, starp grūtībām meklēts un atrasts pozitīvais. Attālinātā mācību procesā audzēkņi izstrādājuši interesantus un labus darbus.

Par šo laiku savās pārdomās dalās Dizaina un mākslas nodaļas pedagogi.

"Manuprāt, šī ir laba iespēja, lai apgūtu jaunas lietas un domātu plašāk. Neērtas situācijas un ierobežojumi veicina radošumu, jo ir jāmeklē jauni ceļi ierastajam gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Šādās situācijās izveidojas arī saliedētība, jo ar audzēkņiem uzturam kontaktus un sazināmies e-klasē, sociālajos tīklos un ir jauki, ka audzēknis pajautā ''Skolotāj kā jums iet?'', vai uzraksta , ka pietrūkst lekciju un tikšanās reižu klātienē". /Pedagoģe Līva Graudumniece/

"Uz šīm pārmaiņām skatos ļoti pozitīvi, lai arī šis laiks iesākās ar lielu uztraukumu, šobrīd varu teikt, ka ar procesu ir aprasts, un uztveru to kā tādu restartu gan skolas dzīvē, gan sabiedrībā vispār. Ar audzēkņiem izdodas sastrādāties un ar darbiem agrāk vai vēlāk tiekam galā, komunicējam un cenšamies nepārstrādāties. Lai arī ar jauno režīmu ir aprasts, gaidu atgriešanos skolā un tikšanos ar saviem audzēkņiem". /Pedagogs Raivo Balodis/

"Attālinātās mācīšanās topošajiem video operatoriem ir ne tikai izaicinošs, bet arī radošs laiks. Šobrīd, kad audzēkņi filmēšanas procesā vairs tik ļoti nevar paļauties uz skolas tehnisko bāzi un kursabiedru atbalstu, attīstās prasmes izmantot apkārtējo vidi un īstenot nestandarta risinājumus. Turklāt, filmēšanas procesos nereti aktīvi iesaistās arī pārējie ģimenes locekļi." /Pedagogs Dāvis Dreimanis/

"Pozitīvā ziņa, ka mācīšanās attālināti rosina domāt patstāvīgi un uzņemties atbildību par savu veikumu, gan veiksmēm, gan kļūdām, kā arī strādāt radoši". /Pedagoģe Rasa Šulca/

"Dizaina nodaļas audzēkņi daudz nebēdā par atrašanos mājās, bet izmanto to, lai radītu oriģinālas un mākslinieciski augstvērtīgas fotogrāfijas foto pamatu lekciju uzdevumiem, izmantojot visu, kas ir viņiem apkārt - sadzīves priekšmetus, mājdzīvniekus un visbeidzot - ģimenes locekļus". /Pedagogs Lauris Kalniņš/

"Šis laiks ir piespiedis domāt citādāk. Meklēt un rast, pielāgot mācību uzdevumus. Zīmēšanu cenšos padarīt pēc iespējas ērtāku, vieglāk saprotamu audzēkņiem. Izmantoju dažādus materiālus, kas ir pieejami interneta resursos. Vairāk domāju par uzdevuma būtību un nozīmīgumu katrai jomai, lai audzēknis būtu ieinteresēts uzdevumā un gandarīts par izdarīto. Prieks par audzēkņiem, kas dara vairāk un atklāj sevī kaut ko jaunu. Tas priecē un dod motivāciju strādāt tālāk un domāt arvien interesantākus uzdevumus"./Pedagoģe Rūta Dimdiņa/

"Attālinātā mācīšanās mums ir neierasts veids kā apgūt profesiju. Ir gan labas lietas, gan arī izaicinošas lietas. Ļoti labi, ka audzēkņi mācās plānot laiku, savas aktivitātes. Mācās izprast un precīzi izpildīt darba uzdevumus, ievērot termiņus. Līdzīgi kā «lielajā dzīvē».

Nu jau esam iejutušies un mani patīkami pārsteidz, cik interesanti audzēkņi atrisina radošos un tehniskos uzdevumus. Un mūs visus vieno sajūta - cik ļoti vēlamies būt atpakaļ skolā". /Pedagoģe Dace Runča/

Lai mums visiem pietiek motivācijas mācīties un radīt arī turpmāk. Tu neesi viens.