SCHOOLS GO DIGITAL

Nosaukums: "SCHOOLS GO DIGITAL – MOBILE ASSESSMENT TOOLS FOR STUDENTS", Nr. 2018-1-IT02-KA229-047958_4

Projekta apraksts: Projekts veltīts digitālo ierīču, tajā skaitā mobilo telefonu, izmantošanai mācību procesā. Skolotāji un audzēkņi mācību stundās mobilo telefonu var izmantot, piemēram, lai pildītu pārbaudes darbus, anketas, video darbus, gan izmantotu kā novērtēšanas ierīci. Projektā piedalās pārstāvji no 5 dalībvalstīm – Maķedonijas, Rumānijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Katra tikšanās reize veltīta, lai akcentētu konkrētu mācību priekšmetu – dabaszinātni, matemātiku, angļu valodu, informācijas tehnoloģiju – mācīšanai, izmantojot mobilās ierīces.

Projekta īstenošanas periods: no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam

Projekta mērķi: 1) veicināt tehnoloģiju izmantošanu mācībās; 2) dot iespēju pedagogiem piemērot inovatīvu praksi audzēkņu novērtējumā; 3) palielināt gan pedagogu, gan audzēkņu paļāvību tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā; 4) iegūt/padziļināt sapratni par mobilo aplikāciju izmantošanu mācību mērķiem; 5) radīt izmaiņas ikdienas mācību procesā katrā partneru izglītības iestādē.

Projekta finansējums: EUR 135938.00

Projekta partneri:

  1. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R.PIRIA” (Itālija)
  2. Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” (Rumānija)
  3. SOU Dobri Daskalov – Kavadarci (Maķedonija)
  4. OZEL KARABAGLAR OGUZHAN OZKAYA FEN LISESI (Turcija)


1 09/01/2019-14/01/2019

No 2019.gada 9.janvāra līdz 14.janvārim Izmirā, Turcijā notika pirmā šī projekta tikšanās, kurā piedalījās izglītības iestāžu pārstāvji no 5 dalībvalstīm – Maķedonijas, Rumānijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Ogres tehnikumu pārstāvēja direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa, matemātikas skolotājas Aija Pinka un Kristīne Keivomeģe. Katra skola prezentēja savus digitālos mācību līdzekļus, Ogres tehnikums – www.e-klase.lv un www.uzdevumi.lv.

 schools 1.0 schools 1.2 schools 1.5 schools 1.1

2 11/04/2019 - 17/04/2019

No š.g. 11.aprīļa līdz 17.aprīlim Ogres tehnikumā notika otrā projekta tikšanās, kurā no visām projekta partnervalstīm bija ieradušies gan audzēkņi, gan pedagogi. Ogres tehnikumu pārstāvēja sekojoši audzēkņi – Agris Grīnbergs, Indra Rudzīte, Kristiāns Graudiņš un Beāte Veinberga. Tika akcentēta digitālo ierīču izmantošana dabaszinātņu mācību priekšmetos.

schools 2.0 schools 2.1 schools 2.3 schools 2.4

Nākošās piecu valstu tikšanās paredzētas sekojoši: Rumānijā – 2019.gada oktobrī, Maķedonijā – 2020.gada februārī, Itālijā – 2020.gada maijā.

 

Sīkāku informāciju par projektu varat iegūt Projektu nodaļā 229.kabinetā.