EUROPEAN UTILITY ARBORIST

Nosaukums: “European Utility Arborist”, Nr. 2018-1-UK01-KA202-048110

Projekta apraksts: Ogres tehnikums sadarbībā ar ABA International, kas ir arboristu un motorzāģu vadītāju sertifikācijas organizācija Eiropā, un citiem partneriem no Eiropas Savienības dalībvalstīm realizē Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “European Utility Arborist”. Projekta laikā tiek izstrādāti Eiropas mēroga jauni, inovatīvi drošības standarti arboristiem, tai skaitā tiem, kas strādā pie elektrolīnijām.

Projekta īstenošanas periods: no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam.

Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvus Eiropas mēroga profesionālos standartus arboristiem, kas darbojas saistībā ar publisko pakalpojumu sniedzējiem (UA); palielināt UA prasmju atzīšanu un pārredzamību ar inovatīvu ES kvalifikāciju, ko atzinusi ABA International; veicināt un iedrošināt UA nozares profesionālās attīstības mūžizglītību.

Projekta kopējais finansējums: EUR 321 760.00

Projekta partneri:

1. A1 Arborists LTD, Apvienotā Karaliste;

2. North West Forest Services, Īrija;

3. Mendelova univerzita v Brne, Čehija;

4. Fito-Cosult, Itālija;

5. Transsilvānijas universitāte, Rumānija;

6. ICCESAL, Spānija.

Starptautiskās tikšanās projekta ietvaros:

1Vadības sanāksme Brno, Čehijā. Tās laikā tika precizēti uzdevumi, notika vienošanās par turpmākajām sanāksmēm, pienākumu sadale starp partneriem, izstrādāts rīcības plāns projekta īstenošanai, kā arī izvirzīta vadības grupa un tehnisko speciālistu darba grupa.

Kopsavilkumu skatīt šeit.

Brno akt1 Brno5 akt

2 Tehnisko ekspertu tikšanās Donegalā, Īrijā. Šīs tikšanās reizes laikā arboristi-speciālisti strādāja ar izstrādājamās kvalifikācijas pirmā līmeņa prasībām. Pirmkārt, šīs prasības tika apkopotas, pielāgotas un tad tās tika testētas dzīvē, reālos darba apstākļos.

Brno1 2 Brno3 2 Brno4 2