Viesmīlības pakalpojumu speciālists - Ogres tehnikums

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

 

Izglītības programma

Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Programma akreditēta

Līdz 2022. gada 7. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda
 • Krievu valoda
 • Matemātika
 • Informātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Literatūra
 • Sports

 

Profesionālie mācību kursi

· Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi

· Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā

· Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā

· Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai

· Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs

· Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana

· Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite

· Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā

· Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā

· Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana

· Konferenču un semināru apkalpošana

· Telpu dizains un floristika

· Viesu mērķu grupu apkalpošana

· Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Valodas un kultūras izpratne un izpausmes

· Zaļās prasmes

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse

Profesionālās prasmes

 

 • Uzņemt un apkalpot viesus tūrisma un viesmīlības uzņēmumā, izmantojot dažādas viesu apkalpošanas metodes
 • Sagatavot telpas, servēt un noformēt galdus, pasniegt ēdienus un dzērienus
 • Noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un lietvedības noteikumiem
 • Sastādīt un lietot darba procesā norēķinu, inventarizācijas un atskaites dokumentāciju
 • Apkalpot viesus, sazinoties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās
 • Piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes servisu

· Plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesmīlības uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu

· Izmantot drošus darba paņēmienus darbības procesā, ievērojot tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus

· Izprast un piemērot darba un vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus, sniegt pirmo palīdzību atbilstoši nepieciešamībai