Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

 

 

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Programma akreditēta

Līdz 2019. gada 4. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

·         Latviešu valoda

·         Angļu valoda

·         Krievu valoda

·         Matemātika

·         Informātika

·         Ķīmija

·         Ekonomika

·         Latvijas un pasaules vēsture

·         Ētika

·         Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

·         Darba un vides aizsardzība

·         Sanitārija un higiēnā pārtikas apritē

·         Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

·         Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums

·         Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija, noformēšana

·         Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija

·         Viesu apkalpošanas organizācija

·         Viesmīlības pamati

·         Kalkulācija, uzskaite un atskaite

·         Runas un kustību kultūra

·         Uzņēmējdarbības pamati

·         Lietišķā saskarsme

·         Profesionālās svešvalodas (angļu, krievu, vācu)

·         Ēdienkartes sastādīšana

·         Profesionālās datorprogrammas

Kvalifikācijas prakse  ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

·              Patstāvīgi, racionāli plānot un organizēt savu darbu, kontrolēt tā kvalitāti un uzņemties atbildību

·              Strādāt patstāvīgi un profesionālā darba grupā

·              Strādāt atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārijas normatīvo dokumentu prasībām, ievērot drošus darba paņēmienus

·               Plānot, organizēt un kontrolēt viesu (klientu) apkalpošanu

·              Gatavot ēdienus un  novērtēt produktu un gatavo izstrādājumu kvalitāti

·              Gatavot konditorejas izstrādājumus

·              Noformēt gatavos ēdienus un konditorejas izstrādājumus

·              Servēt un noformēt galda klājumus

·              Ievērot vides aizsardzības prasības

·              Organizēt produktu uzskaiti un atskaiti

·              Strādāt ar datorizētām vadības sistēmām

·              Iegūt un izmantot nepieciešamo informāciju, pielietot profesionālo terminoloģiju

·              Sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās