Meža mašīnu operators - Ogres tehnikums

Meža mašīnu operators

Meža mašīnu operators strādā ar meža apsaimniekošanas darbu mašīnām – harvesteru un forvarderu. Ar meža mašīnām veic koku gāšanu, koksnes produktu sagatavošanu un pievešanu līdz krautuvei ceļmalā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai meža mašīnu operatoram nepieciešama motorzāģa operatora apliecība, B kategorijas vadītāja apliecība un meža mašīnu kategorijai atbilstoša traktortehnikas vadītāja apliecība.

Meža mašīnu operators strādā meža nozares uzņēmumos.

Izglītības programma

Meža darbi un tehnika

Iegūstamā kvalifikācija

Meža mašīnu operators

Programma akreditēta

Līdz 2023.gada 7. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Fizika

· Informātika

· Svešvalodas

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību kursi

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas kultūras izpratne un izpausmes

· Iniciatīva un uzņēmējdarbība

· Zaļās prasmes

· Mežsaimniecības pamati

· Meža darbu plānošana

· Meža atjaunošana un kopšana (izglītojamie iegūst motorzāģa vadītāja apliecību)

· Autovadītāju apmācības programma (izglītojamie iegūst B kategorijas vadītāja apliecību)

· Traktortehnikas apmācības programma (izglītojamie iegūst meža mašīnu TR3 vadītāja apliecību)

· Mežizstrāde

· Mašinizētā mežizstrāde

· Meža mašīnu uzbūve

· Medību saimniecība

· Metināšanas pamati

· Enerģētisko šķeldu sagatavošana

· Meža mašīnu operatora prakse

Profesionālās prasmes

 

· Plānot mašinizētus cirsmas izstrādes darbus, izvērtēt mašinizēta darba rādītājus prasmju pilnveidei.

· Gāzt kokus un sagatavot koksnes produktus ar harvesteru.

· Pievest krautuvē koksnes produktus ar forvarderu.

· Uzturēt meža mašīnas tehniskā kārtībā un veikt vienkāršus remontus.

· Uzglabāt un izmantot naftas produktus mežā atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

· Vadīt automobili, lai nokļūtu darbavietā mežā.

· Sagatavot kravas pavaddokumentus un nogādāt kravu.

· Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības atbilstoši nozares normatīvajiem aktiem, atbildīgi rīkoties ekstremālās situācijās un sniegt pirmo palīdzību.

· Izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.

· Lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā.

 

 

 


 

Meža mašīnu operators strādā ar meža apsaimniekošanas darbu mašīnām – harvesteru un forvarderu. Ar meža mašīnām veic koku gāšanu, koksnes produktu sagatavošanu un pievešanu līdz krautuvei ceļmalā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai meža mašīnu operatoram nepieciešama motorzāģa operatora apliecība, B kategorijas vadītāja apliecība un meža mašīnu kategorijai atbilstoša traktortehnikas vadītāja apliecība.

Meža mašīnu operators strādā meža nozares uzņēmumos.

 

Izglītības programma

Meža darbi un tehnika

Iegūstamā kvalifikācija

Meža mašīnu operators

Programma akreditēta

Līdz 2023.gada 7. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

1.5 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Profesionālie mācību kursi

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas kultūras izpratne un izpausmes

· Iniciatīva un uzņēmējdarbība

· Zaļās prasmes

· Mežsaimniecības pamati

· Meža darbu plānošana

· Meža atjaunošana un kopšana (izglītojamie iegūst motorzāģa vadītāja apliecību)

· Autovadītāju apmācības programma (izglītojamie iegūst B kategorijas vadītāja apliecību)

· Traktortehnikas apmācības programma (izglītojamie iegūst meža mašīnu TR3 vadītāja apliecību)

· Mežizstrāde

· Mašinizētā mežizstrāde

· Meža mašīnu uzbūve

· Medību saimniecība

· Metināšanas pamati

· Enerģētisko šķeldu sagatavošana

· Meža mašīnu operatora prakse

Profesionālās prasmes

 

· Plānot mašinizētus cirsmas izstrādes darbus, izvērtēt mašinizēta darba rādītājus prasmju pilnveidei.

· Gāzt kokus un sagatavot koksnes produktus ar harvesteru.

· Pievest krautuvē koksnes produktus ar forvarderu.

· Uzturēt meža mašīnas tehniskā kārtībā un veikt vienkāršus remontus.

· Uzglabāt un izmantot naftas produktus mežā atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

· Vadīt automobili, lai nokļūtu darbavietā mežā.

· Sagatavot kravas pavaddokumentus un nogādāt kravu.

· Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības atbilstoši nozares normatīvajiem aktiem, atbildīgi rīkoties ekstremālās situācijās un sniegt pirmo palīdzību.

· Izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.

· Lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā.