Video operators

Video operators veic un pārzin filmēšanas procesus. Šīs programmas apguve sniedz iespēju darbojoties komandā un individuāli. Video operators prot izveidot dažāda formāta audiovizuālos darbus- īsfilmas, tv raidījumus, videoklipus, videoinstalācijas, prot samontēt video, veikt video krāsu korekciju un pēcapstrādi dažādās datorprogrammās, kā arī skaņas ierakstu un tā apstrādi. Video operators iegūst tehniskās, grafiskās un kompozicionālās zināšanas arī divu dimensiju grafikā- fotogrāfijā un plaktātu veidošanā. Video operators var strādāt multimediju, foto, video vai dizaina uzņēmumā, kā arī kļūt par pašnodarbināto, sniedzot video operatora pakalpojumus un iesaistoties dažādos audiovizuālajos projektos.

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda
 • Krievu valoda
 • Psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Sports
 • Kultūras vēsture
 • Zīmēšasna
 • Gleznošana
 • Foto mācība
 • Krāsu mācība un digitālā krāsu teorija
 • Vispārējā kompozīcija
 • Kompozīcija
 • Audiovizuālo tehnoloģiju mācība
 • Video operatora darbs
 • Mākslas vēsture
 • Kino vēsture
 • Skaņas teorija
 • Video montāža
 • Scenogrāfijas pamati
 • Dramaturģijas un režijas pamati
 • Žurnālistikas pamati
 • Vizuālā tēla veidošana
 • Datortehnoloģijas
 • Profesionālā svešvaloda
 • Profesionālā ētika
 • Darba aizsardzība un darba likumdošana
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Kvalifikācijas prakse 960 stundas

 

Sadarbības partneri:

 • Latvijas Dizaineru savienība
 • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
 • Ogres novada uzņēmumi
 • Ikšķiles novada uzņēmumi

Izglītības programma

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla

Iegūstamā kvalifikācija

Video operators

Programma akreditēta

Līdz 2020. gada 27. novembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Profesionālās prasmes

 

 

 • Veikt un pārzināt filmēšanas procesu
 • Pazīt un izprast dažādus kustīgā attēla ieguves veidus
 • Zināt dažādajās filmēšanas tehnikas iespējās, kā arī izprast kadra kompozīciju un montāžas paņēmienus
 • Spēt veikt nofilmētā materiāla pēcapstrādi
 • Pārzināt un lietot dažādas datorptogrammas-Adobe Phptoshop, Illustrator, Flash, Aftereffects, Premiere, 3D max, Muse un citas
 • Spēt veikt skaņas ierakstu un apstrādi
 • Iegūt tehniskās, grafiskās un kompozicionālās zināšanas ne tikai
  kustīgajā attēlā, bet arī divu dimensiju grafikā kā, piemēram,
  fotogrāfijā un plakātā
 • Prast sadarboties ar citiem dizaina jomas speciālistiem, kas nepieciešams komplicētajā video darba tapšanas procesā.
 • Apzināt un ievērot pasūtītāja prasības
 • Apzināt potenciālos informācijas avotus, iegūt un atlasīt informāciju
 • Analizēt dizainparaugu un analogu estētisko vērtību
  • Veikt projekta vai tā atsevišķu elementu saskaņošanu ar pasūtītāju, darba devēju un atbildīgajiem dienestiem
  • Veikt projekta autoruzraudzību, kontrolējot estētiskās vērtību prioritātes saglabāšanu tehnoloģiskajā procesā
  • Patstāvīgi sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm un tendencēm video un tam radniecīgās jomās