Interjera dizaina speciālists

Interjera dizaina speciālists strādā vides dizaina jomā, izpildot daļu no interjera dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts interjera projektēšanas jomā, sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski un estētiski sakārtotus un pamatotus interjeru projektus vai to daļas, apseko telpas,  izstrādā skices, plānus, vizualizācijas, maketus, iecer un izstrādā interjera detaļas, izvēlas un piemēro materiālus, izvēlas piemērotus tehnoloģiskos risinājumus. Interjera dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas, var darboties kā pašnodarbinātā persona, veicot privātus pasūtījumus.

 

 

 Mācību programmas saturs:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda
 • Krievu valoda
 • Psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Sports
 • Kultūras vēsture
 • Mākslas vēsture
 • Interjera dizaina vēsture
 • Vispārējā kompozīcija
 • Zīmēšana
 • Krāsu mācība un digitālā krāsu teorija
 • Gleznošana
 • Burtu mācība un lietišķā grafika
 • Foto pamati
 • Tehniskā grafika un projektēšanas pamati
 • 3D modelēšana
 • Interjera kompozīcija
 • Formu mācība
 • Materiālu mācība
 • Datortehnoloģijas
 • Interjera prakse
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Profesionālā ētika
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Profesionālā svešvaloda
 • Kvalifikācijas prakse 960 stundas

 

Sadarbības partneri:

 • Latvijas Dizaineru savienība
 • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
 • Ogres novada uzņēmumi
 • Ikšķiles novada uzņēmumi

 

Izglītības programma

Interjera dizains

Iegūstamā kvalifikācija

Interjera noformētājs

Programma akreditēta

Līdz 2021.gada 27. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Profesionālās prasmes

 

 • Projektēt un iekārtot interjerus, pielietojot stilistiski atbilstošu formu, līniju, laukumu, kolorīta, tonalitātes, tehnoloģisko un ergonomikas risinājumu
 • Veidot telpu noformējumu gan svētkos, gan ikdienā
 • Projektēt un veidot interjera detaļas- lampas, mēbeles, dekorus
 • Veidot telpiskus objektus un maketus
 • Pārzināt interjera aktualitātes Latvijā un pasaulē
 • Veikt telpas foto fiksāciju, uzmērīšanu, aprakstu un funkcionālo analīzi
 • Izprast telpas mēru sakarības, proporcijas un apjomus
 • Zīmēt skices un interjera uzmetumus
 • Veidot telpu rasējumus un vizualizācijas lietojot datorprogrammas un rokas instrumentus
 • Realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas
 • Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizēšanu
 • Ievērot krāsu mācības pamatus un krāsu psiholoģijas nosacījumus
 • Prast lietot interjera projektēšanas un veidošanas instrumentus un tehnoloģijas
 • Pārzināt mākslas valodas pamatus, prast izmantot un piemērot tos projektēšanas procesā
 • Izprast interjera un dizaina modes virzienus un stilus
 • Lietot nozares tehniskos un estētiskos standartus
 • Saskaņot pasūtītāja prasības ar pasūtījuma īstenošanas tehnoloģiskajām iespējām
 • Izstrādāt projekta tāmi
 • Plānot laiku, kas nepieciešams projekta īstenošanai
 • Rast radošus risinājumus
 • Organizēt, vadīt un kontrolēt izpildāmos darbus
 • Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus
 • Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā