Apģērbu dizaina speciālists

Apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Viņš prot zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veido un modelē piegrieztnes, pārzina un prot pielietot materiālus un tehnoloģijas. Sadarbībā ar citiem speciālistiem viņš projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus apģērbu dizaina modeļa etalonus, veic mākslinieciski augstvērtīgu izpildāmā darba projektēšanu, plānošanu, organizēšanu un realizāciju. Apģērbu dizaina speciālists var strādāt kā pašnodarbināta persona, veicot individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

 

 

 Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Kulturoloģija
 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda
 • Matemātika
 • Informātika
 • Ķīmija
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomikas pamati
 • Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Kultūras vēsture
 • Mākslas vēsture
 • Tērpu vēsture
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Krāsu teorijas pamati un koloristika
 • Vispārējā kompozīcija
 • Formu mācība
 • Digitālās tehnoloģijas
 • Kompozīcija
 • Materiālu un tehnoloģiju mācība
 • Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija
 • Konstruēšana- modelēšana
 • Digitālā konstruēšana
 • Praktiskās mācības apģērbu dizainā
 • Uzņēmējdarbība
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Profesionālā svešvaloda
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Kvalifikācijas prakse 960 stundas

 

Sadarbības partneri:

 • Latvijas Dizaineru savienība
 • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
 • Ogres novada uzņēmumi
 • Ikšķiles novada uzņēmumi

 

Izglītības programma

Apģērbu dizains

Iegūstamā kvalifikācija

Apģērbu modelētājs

Programma akreditēta

Līdz 2021. gada 1.decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Profesionālās prasmes

 

 • Izstrādāt jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus
 • Zīmēt skices
 • Pārzināt aktualitātes modes dizainā Latvijā un pasaulē
 • Izprast ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus
 • Veidot un modelēt piegrieztnes
 • Pārzināt un prast lietot materiālus un tehnoloģijas
 • Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizēšanu
 • Izprast apģērbu šūšanas tehnoloģijas pamatus
 • Piedāvāt auguma īpatnībām atbilstošu tērpa modeli
 • Piedalīties apģērbu kolekciju veidošanā
 • Izprast proporciju nozīmi apģērba dizaina veidošanā
 • Prast lietot šūšanas tehnoloģiskās iekārtas un instrumentus
 • Prast lietot atbilstošus materiālus, palīgmateriālus un apdares materiālus
 • Pārzināt mākslas valodas pamatus, prast izmantot un piemērot tos jaunrades procesā
 • Izprast vispārīgos modes virzienus, modes vēstures stilus
 • Izprast apģērbu dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā
 • Lietot nozares tehniskos un estētiskos standartus
 • Saskaņot pasūtītāja prasības ar pasūtījuma īstenošanas tehnoloģiskajām iespējām
 • Izstrādāt projekta tāmi
 • Plānot laiku, kas nepieciešams projekta īstenošanai
 • Rast radošus risinājumus
 • Organizēt, vadīt un kontrolēt izpildāmos darbus
 • Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus
 • Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā