Projekti - Ogres tehnikums

Pieaugušo izglītības centra projekti

 

 

 

PIKC OGRES TEHNIKUMS

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS

Eiropas Savienības fondu darbības programmas projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide ” (vienošanās Nr. 8.4.1.0./16/I/001) “
3. un 4. kārtas ietvaros īsteno izglītības programmas:

 

Izglītības programmas veids

Izglītības programma

Profesija/ grupas simbols

Mācību ilgums

Izglītības programmas īstenošanas periods

Profesionālās tālākizglītības programma

Mežsaimniecība

Mežsaimniecības tehniķis/

 

3MTp

 

 

4MTp

 

 

 

960 stundas

 

 

960 stundas

 

 

23.11.2018.-06.12.2019.

 

30.08.2019.-14.08.2020.

Biškopība

Biškopis/ 1BKp

960 stundas

(tālmācība)

30.08.2019.-18.09.2020.

 

Būvdarbi

Namdaris/ 2NDp

960 stundas

30.08.2019.-14.08.2020.

 

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks/ 1MGp

960 stundas

30.08.2019.-14.08.2020.

 

Ēdināšanas pakalpojumi

 

Pavārs/ PVp

960 stundas

30.08.2019.-14.08.2020.

 

Ēdināšanas pakalpojumi

 

Konditors/ 1KDp

960 stundas

30.08.2019.-14.08.2020.

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

 

Datorsistēmu tehniķis/ 1DTp

960 stundas

30.08.2019.-14.08.2020.

Dārzu un parku kopšana

 

Kokkopis(arborists)/ 2ABp

640 stundas

30.08.2019.-17.04.2020.

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē

 

3IDMp

160 stundas

31.08.2019.-14.12.2019.

Hārvestera operatora darbi

 

3HOp

320 stundas

30.08.2019.-14.12.2019.

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība

3MAKp

160 stundas

31.08.2019.-30.11.2019.

Neformālās izglītības programma

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

3MZp

32 stundas

31.09.2019.-21.09.2019.

Modulārās profesionālās izglītības programmas “Viesmīlības pakalpojumi”, profesionāla kvalifikācija viesmīllības pakalpojumu speciālists modulis

Telpu dizains un floristika

1TDFp

146 stundas

31.08.2019.-07.12.2019.

 

 

 

 

 

 Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība

Kārtība, kādā notiek izglītojamo stundu apmeklējumu uzskaite un izglītojamo atskaitīšana