Nodarbinātības valsts aģentūras programmas

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru

PIKC Ogres tehnikums īsteno šādas izglītības programmas:

Nr.p.k.

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas veids

Programmas stundu skaits

1.

“F kategorijas traktortehnikas “Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs” (bez priekšzināšanām)

Neformālās izglītības programma

200 st.

2.

“F kategorijas (ar1. pal.) traktortehnikas “Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs” (bez priekšzināšanām)

Neformālās izglītības programma

213 st.

3.

“F kategorijas traktortehnikas “Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs” (ar priekšzināšanām)

Neformālās izglītības programma

162 st.

4.

“F kategorijas (ar1. pal.) traktortehnikas “Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs” (ar priekšzināšanām)

Neformālās izglītības programma

177 st.

5.

Valsts valoda abilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

Neformālās izglītības programma

150 st.

6.

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

Neformālās izglītības programma

150 st.

7.

”Būvdarbi”,

profesionālā kvalifikācija būvkonstrukciju montētājs

Profesionālās tālākizglītības programma

960 st.

8.

“Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija lietvedis

Profesionālās tākākizglītības programma

640 st.

9.

“Datorsistēmas”, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis

Profesionālā tālākizglītības programma

960 st.

10.

“Kokizstrādājumu izgatavošana”, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks

Profesionālā tālākizglītības programma

960 st.

11.

“Kokizstrādājumu izgatavošana”, profesionālā kvalifikācija mēbeļu galdnieks

Profesionālā tālākizglītībs programma

960 st.