Iznomā – Ogres novads, Ogre, Meža prospekts 13, 1. stāva telpas. Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai. - Ogres tehnikums

Iznomā – Ogres novads, Ogre, Meža prospekts 13, 1. stāva telpas. Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

74010030312

Telpu platība

188.8 m2

Zemes gabala platība

Proporcionāli telpu platībai

Telpu grupas apzīmējums

Telpu grupa 001

Maksimālais nomas termiņš

30.04.2025.gadi

Stāvs

1 no 4

Nosacītā nomas maksa par nomas objektu kopā

245.99 EUR (bez PVN)

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Nomas objekts atrodas ēkas 1.stāvā un sastāv no šādām telpām:

telpa Nr.22 - darbnīca (15.4 m2),

telpa Nr.23 - darbnīca (17 m2),

telpa Nr.24 - vējtveris (2.6 m2),

telpa Nr.25 - gaitenis (6.7 m2),

telpa Nr.26 - vannas istaba (2.9 m2),

telpa Nr.27 - tualete (1.4 m2),

telpa Nr.28 - darbnīca (15 m2),

telpa Nr.68 - garāža (45.1 m2),

telpa Nr.69 - garāža (82.7 m2).

Skatīt pievienoto telpu plānu pielikumā.

Papildus telpu nomas maksai maksājama maksa par komunālajiem pakalpojumiem: ūdensapgādi un kanalizāciju, telpu apkuri, patērēto elektroenerģiju. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem Nomnieks maksā Iznomātājam atbilstoši attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem un skaitītāju rādījumiem.

Papildus telpu nomas maksai jāmaksā:

nekustamā īpašuma apdrošināšana – 19.35 EUR/m² gadā vai 1.61 EUR/m² mēnesī

nekustamā īpašuma nodoklis (ēka un zeme) 21.09 EUR/m2 gadā vai 1.76 EUR/m² mēnesī.

Informācija par izsoli/konkursu

Datums

24.04.2020.

Laiks

15:00

Vieta

Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinets, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Līdz 24.04.2020., plkst.14:00

Pirmā izsole

Pirmā izsole

Izsoles veids:

Rakstiska izsole

Citi iznomāšanas nosacījumi

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinets, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads).

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums rakstiskai izsolei”, papildus norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu, kadastra numuru un izsoles datumu.

Pieteikums tiks reģistrēts iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu, kurā jānorāda informācija par pretendentu, plānotās darbības nomas objektā, vēlamais nomas termiņš un pretendenta piedāvātā nomas maksa par nomas objektu mēnesī (bez PVN).

Nomniekam būs jākompensē Iznomātājam neatkarīgajam vērtētājam samaksāto atlīdzības summu EUR 459,80 par nomas objekta iespējamās nomas maksas noteikšanu pirms izsoles.

Ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Nomnieks pārskaita uz Līguma rekvizītu daļā norādīto Iznomātāja kontu Valsts kasē drošības naudu, kas ir vienāda ar 2 (divu) mēnešu Nomas maksas apmēru, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Atsevišķas telpas netiek iznomātas.

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

Kontakti

Ogres tehnikums

Aina Murāne

tālr. +371 26571943

e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lietošanas mērķis

citas ēkas un būves

Cena

Nosacītā nomas maksa mēnesī par nomas objektu kopā 249.36 EUR (bez PVN).