I.Brante: "Ieguldījums Ogres tehnikuma attīstībā ir ieguldījums arī Latvijas valsts attīstībā" - Ogres tehnikums

I.Brante: "Ieguldījums Ogres tehnikuma attīstībā ir ieguldījums arī Latvijas valsts attīstībā"

Sagaidot Latvijas 101.dzimšanas dienu, Ogres novada Kultūras centrā 13.novembrī norisinājās svinīgais pasākums "Varēt un būt varonim", kurā piedalījās Ogres tehnikuma audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Jaunās simtgades ievads ir laiks, kad kopā varam likt pamatus Latvijas nākamajam gadsimtam, lai nākamās paaudzes ar lepnumu teiktu mums paldies. Šai atbildīgajā solī smeļamies iedvesmu no tā spēka un varonības, kas veidoja Latvijas valsti – pirmās valdības tapšanu, Brīvības cīņām un Latvijas armijas dibināšanu.

Svinīgais pasākums sākās ar Valsts un Ogres tehnikuma karoga ienešanu, kas bija uzticēts audzēkņiem, kuri iestājušies jaunsargu rindās.

Pēc Latvijas valsts himnas nodziedāšanas audzēkņus, pedagogus un darbiniekus uzrunāja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante: "Cik labi, ka mēs dzīvojam Latvijā, ka mums ir sava valsts un mēs šajā valstī varam justies droši. Domājot par notikumiem pirms simts gadiem, novērtēsim to, cik nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts attīstībā ir devuši mūsu priekšteči, mūsu senči. Tautai ir liels spēks. Mums katram ir liels spēks. Katrā ģimenē ir cilvēki, kuri bijuši klāt Latvijas valsts tapšanā un nosargāšanā. Tāpēc es aicinu iedziļināties savas dzimtas pagātnē, vēsturē, atcerēties svarīgākos notikumus un attīstīt sevī Lāčplēša spēku, jo tajā brīdī, kad gribam kaut ko nozīmīgu izdarīt, mēs vēlam būt tik stipram kā Lāčplēsis, kas ir latviešu tautas nacionālais simbols. Novēlu jums katram savā jomā varēt un būt varonim. Un, ja jūs stingri izpildīsiet savu apņemšanos, jūs paveiksit visu iecerēto. Vajag tikai gribēt," sacīja I.Brante.

Sveicot tehnikuma kolektīvu Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā un sakot paldies par paveikto, direktore uzsvēra, ka ikviena pedagoga, darbinieka un audzēkņa ieguldījums Ogres tehnikuma attīstībā ir arī ieguldījums Latvijas valsts attīstībā.

Valsts svētku svinīgajā pasākumā tradicionāli tiek pasniegti Atzinības raksti izcilākajiem audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās. Apbalvojumu saņem audzēkņi, kuru sekmju vidējais vērtējums ir astoņas un vairāk balles.

I.Brante pasniedza Pateicību jaunsargu instruktoram Andrim Juškānam, kurš ne tikai vada Ogres tehnikuma jaunsargus, bet arī strādā ar audzēkņiem valsts aizsardzības mācības stundās.

Savukārt A.Juškāns pateicās par sadarbību Ogres tehnikuma direktorei Ilzei Brantei, direktores vietniecei kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandai Auziņai un Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītājai Ainai Murānei par atbalstu un veiksmīgu sadarbību ar jaunsardzi. "Dāvana tehnikumam – pulkstenis - ir apliecinājums tam, ka mums jāvelta daudz laika, lai mēs kopīgi sadarbojoties valsts aizsardzības mācībā un jaunsardzē, vienotos kopīgam mērķim – izglītotai patriotiskai jaunatnei," teica A.Juškāns.

Latvijas 101.dzimšanas dienas moto ir "Varonība". "Varēt" un būt "varonim" – ne velti šie vārdi ir no vienas saknes. Varēt vai nevarēt – tā ir katra cilvēka izvēle, bet ir skaidrs, ka nākotnes Latviju veido cilvēki, kuri var. Sadarbībā ar latviešu valodas skolotājiem Ogres tehnikuma audzēkņi veica radošo darbu "Varonība". Valsts svētku koncertā tika iekļautas jauniešu pārdomas un spilgtākās atziņas.

"Manuprāt varonība ir viss, ko ir paveikusi Latvija, lai tā būtu tāda, kāda ir tagad."

"Varoņi mums ir visapkārt, bet ne visus mēs pamanām. Ja katrs no mums paskatītos apkārt un viņus saskaitītu, mūsu valsts būtu varoņu zeme."

"Varonība - tā ir cilvēka uzdrīkstēšanās darīt citiem labu. Varonība ir tas, ka tu spēj sevi pārvarēt dažādās dzīves situācijās. Šajā vārdā ir kaut kas no svētuma."

"Varoņi esam mēs paši, jo neviens dzīvei nedod līdzi instrukciju, kā to dzīvot. Ir jāpārvar grūtības un sarežģījumi, un tas dara mūs stiprākus. Mēs esam savas dzīves varoņi."

Ogres tehnikumā mācās radoši jaunieši, apliecinot savu talantu mūzikā, dzejā un dejā. Svētku koncertā uzstājās tautisko deju kolektīvs "Solis", instrumentālais ansamblis, koris, vokālais ansamblis, solisti.

2.kursa audzēknis Denijs Jorens Grieze emocionāli izpildīja savu autordziesmu "Mana Latvija", kas sacerēta par godu Latvijas simtgadei. "Audzēkņiem mācību stundā bija dots uzdevums uzrakstīt dzejoli par Latviju. Denijs palūdza atļauju, vai drīkst savu dzeju nodziedāt," notikumus pirms gada atminas latviešu valodas skolotāja Ruta Balode. Pedagogu iedrošināts un virzīts Denijs Jorens Grieze kļuvis par vienu no vadošajiem tehnikuma solistiem, uzstājas dažādos pasākumos un ar savu balsi priecē klausītājus. Pagājušajā mācību gadā viņš bija viens no uzvarētājiem Latvijas profesionālo izglītības iestāžu muzikālajā šovā "OFaktors".

Par audzēkņu sagatavošanu koncertam direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa pateicās kolektīvu vadītājiem – Dairai Dālei, Lienei Grīnhofai un Reinim Grīnhofam.

Ja mūsu iesākums ir rodams varonībā, tad arī turpinājums nedrīkst būt citādāks. Tāpēc ir svarīgi šo varonības stafeti uzturēt dzīvu. Un to var tikai tādā gadījumā, ja aizstāvamās vērtības katrai nākamajai paaudzei ir tik svarīgas, ka tā grib un spēj tās aizstāvēt.