Ogres tehnikums seminārā „Koks ir labs” - Ogres tehnikums

Ogres tehnikums seminārā „Koks ir labs”

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedru - asociāciju "Latvijas Mēbeles" no 2019. gada 31. oktobra uzsāka šī mācību gada nozaru semināru ciklu "Koks ir labs", kurā interesentus iepazīstina ar mežsaimniecības un kokapstrādes nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, kā arī sniedz informāciju par darba un prakses vietām, darba tirgus prasībām un profesionālās izglītības apguves iespējām.

2019. gada 31. oktobrī izglītības iestāžu pedagogiem karjeras konsultantiem, mācību priekšmetu skolotājiem un 8.-9. klašu skolēniem no dažādām Latvijas vietām bija iespēja iepazīt aktuālo meža nozarē, apmeklēt koka izstrādājumu izstādi, tikties ar nozares ekspertiem, iepazīt izglītības apguves iespējas un savām acīm redzēt, kā notiek koka apstrāde un ražošanas process.

Ogres tehnikums tika uzaicināts piedalīties seminārā un dalīties stāstījumā par to, kas ir jāņem vērā, apgūstot kādu no profesijām, kas saistītas ar mežsaimniecības vai kokapstrādes nozari. Paldies Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas pedagogam Rihardam Tontegodem un 2ND grupas audzēknim Aivaram Skābarniekam par līdzdalību pasākumā un atraktīvo stāstījumu, kas viennozīmīgi ieinteresēja visus semināra dalībniekus.