Elektronikas, datorsistēmas un grāmatvežu audzēkņi palīdz Nacionālajam botāniskajam dārzam - Ogres tehnikums

Elektronikas, datorsistēmas un grāmatvežu audzēkņi palīdz Nacionālajam botāniskajam dārzam

Salaspilī Nacionālajā botāniskajā dārzā top vērienīgs projekts. Bijusī administrācijas ēka un vecā oranžērija pārtaps par interaktīvu Vides izglītības centru.

Akcijas "Labo darbu nedēļa" laikā 1DT-2, 1ET un 1GR audzēkņi palīdzēja Nacionālā botāniskā dārza grāmatas pārvietot no nojaukšanai paredzētās administrācijas ēkas uz jaunām telpām. Ļoti atbildīgs uzdevums tika uzticēts 4ET un 4DT grupu audzēkņiem, kuri kopā ar botāniskā dārza darbiniekiem pārvietoja herbāriju.

Vēlāk Vides izglītības centra projekta gaitā šie materiāli tiks izmantoti izglītības programmu un interaktīvu kā arī izglītojošu ekspozīciju izveidošanai.

Atzinības vārdi no Nacionālā botāniskā dārza: "Sirsnīgi pateicamies par darbu Ogres Tehnikums audzēkņiem un pasniedzējiem, kuri "Labo darbu nedēļas" ietvaros palīdzēja Nacionālā botāniskā dārza grāmatu un herbārija pārvietošanā uz jaunām telpām. Īpašs paldies izglītības programmas „Elektronika" un "Datorsistēmas" audzinātājai Guntai Āmanei par atsaucību un līdzdalību pasākuma organizēšanā."