Pedagogi no Horvātijas Ogres tehnikumā piedalās Erasmus+ darba ēnošanas projektos - Ogres tehnikums

Pedagogi no Horvātijas Ogres tehnikumā piedalās Erasmus+ darba ēnošanas projektos

No 14. līdz 18.oktobrim Ogres tehnikumā (turpmāk tekstā – OT) viesojās Horvātijas ģeogrāfijas pedagoģe Tonka Medvid (darba ēnošanas projekts "Here we go again!") un profesionālo priekšmetu (automehānika) pedagogs Milivoj Kalebić (darba ēnošanas projekts "Steady, ready, Europe!"), lai projektu ietvaros iepazītos ar attiecīgo priekšmetu mācīšanas procesu un metodēm. Vizītes laikā Horvātijas pedagogi tikās ar OT vadību un Starptautisko attiecību nodaļas pārstāvjiem, lai runātu par izglītības sistēmu atšķirībām starp OT un Obrtna tehnička škola Split (Splita, Horvātija), tās plusiem, mīnusiem. Tika apspriesti jautājumi par Eiropas projektiem un to vadību, secinātas atšķirības projektu īstenošanā. Horvātu pedagogi piedalījās OT pedagogu vadītajās nodarbībās, profesionālo priekšmetu pedagogs – pie Andra Tilaka, ģeogrāfijas pedagoģe – pie Ingrīdas Barisas. Pedagogi no Horvātijas iepazinās ar Ogres tehnikumu, Ogres pilsētu (muzeju, dabas parku "Zilie kalni"), tikās ar ģeogrāfijas pedagogu Aigaru Kuzminu no Ogres ģimnāzijas, kā arī apmeklēja Rīgu un Siguldu. Obrtna tehnička škola Split ir OT partneris citā Erasmus+ audzēkņu un pedagogu mobilitātes projektā "Virzoties uz izcilību", uz kuru saskaņā ar projekta plānu OT audzēkņi (namdari un mēbeļu galdnieki) un pedagogi dosies 2020.gada aprīlī.