Labo darbu nedēļas ietvaros labiekārto Špakovska parku - Ogres tehnikums

Labo darbu nedēļas ietvaros labiekārto Špakovska parku

Šogad "Labo darbu nedēļa" norisinājās no 7. - 13. oktobrim un aktīvi tajā iesaistījās arī Ogres tehnikuma audzēkņi, ik gadu sniedzot atbalstu savas profesijas jomā – mežos, kokaudzētavās, parkos, palīdzot tos sakopt.

Šajās krāsainajās rudens dienās 1.kursu mežsaimniecības tehniķu, namdaru un mēbeļu galdnieku grupu audzēkņi un grupu audzinātāja Vija Vīksna trīs dienas palīdzēja sakopt vidi dendroloģiskajā parkā "Lazdukalni" (Špakovska parks), kurā ir vairāk, kā 7000 stādījumu, 412 dažādu sugu koku, košumkrūmu un citu augu. Meža teritorijas izkopšana Ogrē un izveidošana par parku radās 1975. gadā. Ieceres realizācijas galvenais priekšnosacījums bija teritorijas unikālais reljefs — pakalni, ielejas un kalnā esošais dīķis.

B.Špakovska norāda, ka izveidojusies laba ilggadīga sadarbība ar Ogres tehnikumu, arī šonedēļ vairākas dienas parkā talkojuši tehnikuma audzēkņi – novākuši nokaltušu koku, grābuši lapas, palīdzējuši ierakt jaunās kokaugu sugu augu plāksnītes un veikuši citus darbus.

Akcijas laikā ikviens tiek aicināts sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dabai, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā.

Sagatavoja: Vija Vīksna