Pieaugušie apgūst praktiskās iemaņas meža atjaunošanā un dabas aizsardzībā - Ogres tehnikums

Pieaugušie apgūst praktiskās iemaņas meža atjaunošanā un dabas aizsardzībā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.1.4.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros īstenotās tālākizglītības programmas "Mežsaimniecība" topošie mežsaimniecības tehniķi kopā ar pedaogu Andu Vilciņu devās uz praktiskajām mācībām SIA "Rīgas meži " Norupes kokaudzētavā, kur iepazinās par dažādiem stādu veidiem, inventarizēja priedes ietvarstādus, kā arī izmēģināja stādīšanu ar stādāmo stobru.

Jaunie mežkopji kopā ar pedagogiem Andu Vilciņu un Ingrīdu Barisu piedalījās meža stādīšanā Baldones pusē saimniecībā "Jaunbebri", kur laipni uzņēma saimniece Inga. Mežs tika stādīts ar lāpstām un stādāmajiem šķēpiem, izmantojot priedes divgadīgus kailsakņu stādus. Meža atjaunošanas pasākums notika sadarbībā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru. Papildus vērtība mācībās bija tikšanās ar Valsts meža dienesta mežzini Ojāru Tīsiņu. Izglītojamiem bija iespēja apskatīt meža apsaimniekošanas plānu, kā arī redzēt atrašanās vietu GPS iekārtā.

Dabas aizsardzības pasākumu īstenošana ir viens no mežkopja galvenajiem profesionāliem pienākumiem. Pedagoga Riharda Tontegodes vadībā ar lielu aizrautību tika izgatavoti putnu būrīši un izvietoti meža teritorijā pie Ogres tehnikuma.

Mācības , kuru mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, šī grupa uzsāka pagājušā gada novembrī. Jauna iesniegumu pieņemšana projekta IV kārtā plānota 2019. gada maijā, bet mācību uzsākšana jūlijā.

Projekta vadītāja Ilze Ozola